Blog

Groenenboom werkt aan veiligheid in de bouw

Veiligheid in de bouw. Niet alleen staat dat onderwerp al jaren hoog op onze agenda, we dóén er ook echt iets aan. Bij schildersbedrijf Groenenboom vinden we het heel normaal dat onze werknemers veilig kunnen werken.

Wat doen wij dan en wat vinden zij ervan?

Groenenboom & veiligheid in de bouw

Als groot schildersbedrijf zijn wij zeer actief op het gebied van veiligheid. Niet alleen omdat het moet (wetgeving), maar omdat we dat zelf zo willen. Wat doen we zoal?

  • In 2019 organiseerden we, voor alle medewerkers, een pubquiz over veiligheid in de bouw. Leuk om mee te doen en zeer goed voor de bewustwording.
  • Er is een beloningssysteem voor onze vakmannen die onveilige situaties op bouwplaatsen signaleren en daar actief mee aan de slag gaan.
  • We hebben een veiligheidskalender gemaakt: elke maand een actie die gericht is op bewustwording (van veiligheid).
  • En begin 2020 heeft Groenenboom ook de ISO 45001-certificering behaald! Dit is de erkenning voor het systematisch werken aan de arbeidsomstandigheden en de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers. Deze certificering helpt ons om het veiligheidsbewustzijn naar een nog hoger niveau te tillen, in alle lagen van de organisatie.

Medewerkers, hoe ervaren zij veiligheid?

Bij Groenenboom doen we er dus alles aan. Maar wat vinden onze medewerkers van (hun) veiligheid bij het werken in de bouw? In welke mate zijn ze ermee bezig? Wat vinden ze van de ISO 45001-certificering? Ervaren zij de verschillen tussen toen en nu? Wat zouden ze veranderen aan de regelgeving als ze het voor het zeggen hadden?

We hebben het ze allemaal gevraagd.

Eric van der Kroft (projectmanager en veiligheidsadviseur)

Eric heeft de opleiding MTS bouwkunde gevolgd en vervolgens veel ervaring opgedaan in de bouwsector. Hij heeft o.a. gewerkt als timmerman, tekenaar, werkvoorbereider en projectleider. Na ruim 34 jaar in dienst van bouwbedrijf van Wijnen heeft hij de overstap gemaakt naar Groenenboom. Eric is in januari 2019 bij ons gestart als projectmanager en veiligheidsadviseur.

Hoe ben je aan je rol als veiligheidsadviseur van Groenenboom gekomen?
Ik doe dit niet alleen maar samen met onze senior projectvoorbereider, Bert Koren. Ik heb gedurende mijn loopbaan veel ervaring opgedaan op het gebied van veiligheid bij grote bouwprojecten en de implementatie van de veiligheidsregels.

Hoe kijk je aan tegen de recentelijk ingevoerde ISO 45001 certificering bij Groenenboom t.o.v. de VCA normen? Voegt het in de praktijk iets toe? Wordt het werk hierdoor veiliger?
De VCA normen zijn ooit ontstaan vanuit de petrochemie. Deze voelen vaak meer als een verplichting dan dat het daadwerkelijk iets toevoegt aan het verhogen van de veiligheid. Ik ben blij met de ISO 45001 normering, dit maakt het een stuk werkbaarder en sluit meer aan op onze eigen mensen. Groenenboom loopt hiermee echt voorop en staat klaar voor de nieuwe fase met de wet kwaliteitsborging waarin iedere aannemer en onderaannemer aansprakelijk wordt voor zijn eigen werk.

Komt het onderwerp veiligheid vaak aan bod als je met opdrachtgevers spreekt?
Continu!

Wat vind jij zelf de meest nuttige/praktische manier om de veiligheid in de bouw de vergroten?
Praktisch is de zogenaamde LMRA (laatste minuut risico analyse). Een simpel A4’tje met een korte checklist werkt in de praktijk veel beter dan hele boekwerken vol regels. Voor het starten met het werk doe je een LMRA, kijk je goed om je heen, en verder maak je gebruik van je boerenverstand. Daarnaast is het ook belangrijk dat de leidinggevenden het goede voorbeeld geven.

Wat zou jij als eerste veranderen als jij over de regelgeving zou gaan?
Vereenvoudiging en proberen alle aannemers en bouwbedrijven dezelfde taal te laten spreken.

Dennis Kok (schilder)

Dennis werkt bijna 25 jaar als schilder bij Groenenboom.

Is het werk tegenwoordig veiliger dan vroeger?
Ik vind het niet veiliger of onveiliger, vroeger hoorde je er niet veel over.

Heb je wel eens geweigerd iets te doen omdat je de situatie onveilig vond?
Jazeker, als bijvoorbeeld een steiger mij niet bevalt dan bespreek ik dat eerst met de projectleider. Ik vind wel dat alles je eigen verantwoordelijkheid is. Soms neem je uit collegialiteit toch wat extra risico.

Wat zou jij als eerste veranderen als jij over de veiligheid ging?
Er werken mensen van verschillende bedrijven en van allerlei nationaliteiten op dezelfde bouwplaats. Dat maakt de communicatie met collega’s soms lastig, dat zou beter moeten.

Sebastian Dresen (projectleider)

Sebastian heeft bouwtechnische bedrijfskunde gestudeerd aan de Hogeschool Zuyd en werkt inmiddels 3 jaar als projectleider bij Groenenboom.

Hoe kijk je aan tegen de recentelijk ingevoerde ISO 45001 certificering bij Groenenboom? Wordt het werk hierdoor veiliger?
Ik heb er een goed gevoel bij omdat je het naar je eigen bedrijf kan inrichten. Om veiliger te kunnen werken is het naleven ervan natuurlijk het belangrijkste.

Heb je de werkzaamheden van de schilders die onder jouw verantwoordelijkheid vallen weleens stopgezet omdat er eerst betere veiligheidsmaatregelen moesten worden genomen?
Ik heb wel eens vertraging opgelopen omdat er bijvoorbeeld nog een gasleiding bloot lag waar een schilder aan het werk moest. Ook is het wel eens voorgekomen dat er geen valbeveiliging aanwezig was terwijl dat wel noodzakelijk was om veilig te kunnen werken. Dat werd dan meestal snel opgelost zodat we weer aan het werk konden. Ik kom over het algemeen niet gek veel onveilige situaties tegen.

Komt het onderwerp veiligheid vaak aan bod als je met opdrachtgevers spreekt?
Ik bespreek dit onderwerp altijd in een startwerk gesprek met de aannemer. Vervolgens leg ik deze afspraken ook altijd vast in ons digitale kwaliteitsborgingssysteem zodat deze informatie voor iedereen beschikbaar is en blijft.

Wat zou jij als eerste veranderen als jij over de veiligheid ging?
Ik zou met name denken aan de vakbekwaamheid. Deze is nog wel eens afwezig bij sommige partijen en je bent vaak afhankelijk van derden.

Michel de Man (schilder)

Michel werkt al ruim 30 jaar als schilder bij Groenenboom.

Is het werk tegenwoordig veiliger dan vroeger?
Ik vind het niet veiliger dan vroeger. Het voelt hetzelfde er is alleen meer aandacht voor en daar ben ik wel blij mee.

Denk je wel eens na over veiligheid voor/na je werk?
Ik denk er niet specifiek over na, maar bewust zijn van je veiligheid en opletten doe je natuurlijk altijd.

Kun je een voorbeeld geven van een onveilige situatie die jezelf hebt meegemaakt?
Ik was een keer op weg naar mijn werkplek toen ik bijna een ijzeren staaf in mijn oog kreeg. Iemand had die staaf ergens op ooghoogte bovenop gelegd en door de slechte verlichting liep ik er bijna tegenaan.

Wat zou jij als eerste veranderen als jij over de veiligheid ging?
Vooral betere verlichting, zeker in de winter. Ik zou er ook voor zorgen dat er minder rondslingerende rommel op de bouwplaatsen zou liggen.

Maarten Spreij (directeur)

Maarten is in het jaar 2000 in dienst getreden bij Groenenboom. Met zijn collega Rob Verhoef heeft hij het bedrijf overgenomen en samen met o.a. het huidige hoofd administratie, Sandra Arendsen, gemaakt tot wat het nu is.

Hoe werd er bij Groenenboom naar het onderwerp veiligheid gekeken toen jullie het bedrijf overnamen van de vorige eigenaren?
Daar was op dat moment nog nauwelijks aandacht voor. Bij mijn vorige werkgever, een onderhoudsbedrijf, hadden wij bijvoorbeeld een maandelijks overleg waar ook het veiligheidsaspect aan bod kwam. Hier keek ook altijd een veiligheidsdeskundige vanuit de petrochemie mee vanaf de zijlijn en daardoor lag de lat daar vrij hoog. Wij hebben geprobeerd dat vanaf het begin voorzichtig naar binnen te brengen en naar een hoger plan te tillen bij Groenenboom.

Hoe keek de bouwsector in het algemeen 20 jaar geleden aan tegen dit onderwerp? Was er toen al (veel) aandacht voor?
De VCA certificatie bestond toen net, maar dat was met name veiligheid op papier. De hele sector liep eigenlijk achter de feiten aan. De bouw is een zeer conservatieve sector waar, zeker toen, een macho-, en hiërarchiecultuur heerste. Toen werden wel door diverse bedrijven de eerste stappen gezet om een veiligheidssysteem te implementeren, maar het aanspreken op veiligheid leverde veel frictie op.

Jullie hebben altijd met meerdere partijen te maken bij een project, hoe maken jullie het veiligheidsaspect bespreekbaar?
Het gaat erom dat je een goede relatie opbouwt waarmee draagvlak word gecreëerd. Als een projectleider van ons een projectbezoek uitvoert dan heeft hij 4 primaire taken: kwaliteit, kwantiteit, kansen/bedreigingen en commercie. Dat laatste onderdeel telt net zo zwaar mee als de overige drie. Als je een goede relatie hebt met een uitvoerder kun je veel makkelijker praten over de veiligheidsaspecten maar uiteraard ook andere zaken bespreekbaar maken.

Wat is volgens jou de meest effectieve manier om het werk veiliger te maken naast alle certificatie en tools die beschikbaar zijn?
Zorgen dat vooraf goed de risico’s worden geanalyseerd en uitgewerkt. Je moet de schilders niet opzadelen met dit vraagstuk maar een situatie creëren waarin men ook veilig wil werken. Je moet zorgen voor een prikkel, anders werkt het niet. Het gaat om beleving! Daarnaast is het belangrijk om je mensen goed te scholen zodat men ook weet welke mogelijkheden er zijn om echt veilig te kunnen werken. Daarmee creëer je ook de motivatie bij mensen om veilig te willen werken en situaties scherp te beoordelen. Verder is het ook van essentieel belang om als bedrijf je veiligheidsfilosofie uit te dragen, het goede voorbeeld te geven en uit te stralen.

Groenenboom BV

Adres
Schuttevaerweg 43
3044 BA Rotterdam

Postadres
Postbus 11355
3004 EJ Rotterdam

Telefoon
010-2620744

E-mail
info@groenenboom.nl

KvK
Rotterdam 24131713

BTW
NL.0043.27.846.B01

Heeft u een vraag?