Groenenboom Groep CO2-bewust

Schildersbedrijf Groenenboom en Schildersbedrijf Borremans beseffen dat er actie genomen moet worden om onze mooie wereld leefbaar te houden.

Wij zijn dan ook druk bezig met de activiteiten die nodig zijn om een CO2-bewust certificaat te verdienen.
Op deze pagina houden we op de hoogte van onze vorderingen.

Onze CO2-footprint laat duidelijk zien waar wij als bedrijf stappen kunnen maken. De komende jaren gaan we aan de slag om onze doelstelling te bereiken: Schildersbedrijf Groenenboom en Schildersbedrijf Borremans willen gezamenlijk in 2027 ten opzichte van 2022 een CO2-reductie behalen van 35%.  Het grootste aandeel in ons verbruik is het wagenpark, hier is de meeste winst te behalen.
Wij zijn al gestart met de verduurzaming van ons wagenpark en hebben momenteel 2 elektrische auto’s en 2 hybride auto’s. Bij het aangaan van nieuwe leasecontracten, zal deze verduurzaming zich doorzetten.

CO2-footprint Groenenboom Groep: 135,5 ton CO2

Scope 1

Maatregelen aardgasverbruik Reductie op totaal (CO2)
Samenvoegen kantoorruimtes 4%
Vervanging ketels 1%
Totaal op gasverbruik 5%

Maatregelen brandstofverbruik Reductie op totaal (CO2)
Bij aflopen lease auto’s overstappen op hybride of elektrische auto’s. 22%
Totaal op gasverbruik 22%

 Scope 2

Maatregelen elektriciteitverbruik  Reductie op totaal (CO2)
Samenvoegen kantoorruimtes 3%
Afsluiten energiecontract groene stroom 5%
Totaal op gasverbruik 8%

Plan van aanpak

Plan van aanpak

In haar streven naar duurzaamheid wordt de Groenenboom Groep bijgestaan door de Duurzame Adviseurs. De CO2-Prestatieladder wordt ingezet om stapsgewijs maatregelen te treffen ter vermindering van het CO2-verbruik. Hierbij maken wij gebruik van de CO2-Prestatieladder van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO). Meer informatie hierover is te vinden op www.skao.nl en www.CO2-prestatieladder.nl

Groenenboom Groep is gestart met de verduurzaming van de eigen organisatie door een CO2-footprint te maken van de huidige CO2-uitstoot.

Onze ambitie

Groenenboom Groep wil een gezond bedrijf zijn voor alle stake-holders, de directe omgeving en de hele aarde. Wij willen dit bereiken door onze activiteiten waarde te laten toevoegen, zonder hierbij de wereld te belasten.

Om tot onze reductiedoelstellingen te komen, hebben we een aantal maatregelen ingepland:
– het samenvoegen van de kantoren van Schildersbedrijf Borremans en Schildersbedrijf Groenenboom
– vervangen van de CV-ketels
– overstappen naar een energieleverancier met uitsluitend Hollandse groene stroom
– wanneer leasecontracten aflopen, overstappen op hybride of elektrische auto’s

Onze ambitie

Groenenboom Groep wil een gezond bedrijf zijn voor alle stake-holders, de directe omgeving en de hele aarde. Wij willen dit bereiken door onze activiteiten waarde te laten toevoegen, zonder hierbij de wereld te belasten.

Om tot onze reductiedoelstellingen te komen, hebben we een aantal maatregelen ingepland:
– het samenvoegen van de kantoren van Schildersbedrijf Borremans en Schildersbedrijf Groenenboom
– vervangen van de CV-ketels
– overstappen naar een energieleverancier met uitsluitend Hollandse groene stroom
– wanneer leasecontracten aflopen, overstappen op hybride of elektrische auto’s

Participatie

Hoe je als Schildersbedrijf duurzamer en groener een toppproduct kunt leveren. Dat was de vraag waar wij voor stonden.
Door deel te nemen aan initiatieven, delen we informatie met andere bedrijven hoe we dit aan kunnen pakken.
In 2022 en 2023 hebben wij deelgenomen aan de volgende initiatieven.

Stebru Partnerdag Onderaannemers en leveranciers 2022

Stebru wil koploper zijn in de bouwsector m.b.t. toekomstbestendig bouwen, ook wil zij een verbinder en motivator zijn. Hier willen wij als onderaannemer graag in meegaan. Stapsgewijs maken we als groep verbeteringen en leren wij van elkaar.
https://www.youtube.com/watch?v=2C5jx0b6WVg

Deelname TIP (Talent Innovation Pool)

In het eerste semester van schooljaar 2023-2024 hebben we samen met collega bedrijven en studenten bouwkunde, bedrijfskunde en logistiek gewerkt aan een aantal vraagstukken in het kader van circulair bouwen.

https://www.hogeschoolrotterdam.nl/samenwerking/instituten/instituut-voor-de-gebouwde-omgeving/nieuws-en-agenda/nieuwsoverzicht-igo/23-igo-ontmoet-tip/

Groenenboom Groep is in 2023 gestart met actief een bijdrage te leveren aan een beter milieu en het bewustzijn te vergroten.
Wij hopen hiermee anderen ook te motiveren om zich in te zetten voor duurzaamheid binnen Nederland.

Groenenboom BV

Adres
Schuttevaerweg 43
3044 BA Rotterdam

Postadres
Postbus 11355
3004 EJ Rotterdam

Telefoon
010-2620744

E-mail
info@groenenboombv.nl

KvK
Rotterdam 24131713

BTW
NL.0043.27.846.B01

Heeft u een vraag?